Disclaimer Leermiddelendatabase Digischool

De leermiddelendatabase heeft ten doel het ondersteunen van het proces van uitwisselen van door docenten ontwikkelde lesmaterialen.

Gebruik van materialen verkregen middels deze database gebeurt voor risico van de gebruiker.

Digischool spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen leermiddelen volledig, juist en rechtenvrij zijn. Partijen die van mening zijn dat rechten worden geschonden kunnen contact opnemen met Digischool. In voorkomende gevallen zal Digischool betreffende leermiddelen uit de database verwijderen.

Digischool kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste leermiddelen of voor leermiddelen waarop rechten van toepassing zijn.

Digischool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Digischool vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de leermiddelen en Digischool geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de leermiddelendatabase.